Cart:

0 item(s) - 0THB
ตะกร้ายังว่าง

อินโฟน ยินดีต้อนรับ

การส่งคืนสินค้า

การส่งสินค้า

  • ตัวแทนจำหน่ายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลสามารถจัดส่งเครื่องซ่อม ผ่านศูนย์บริการรับเครื่องซ่อม INFONE (INFONE drop Zone) ในพื้นทีที่มีจุดบริการ
  • ตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัดสามารถจัดส่งเครื่องเคลมและซ่อม ผ่านศูนย์บริการรับเครื่องซ่อม INFONE (INFONE drop Zone) ในจังหวัดที่มีจุดบริการ หรือส่งพัสดุมายัง ตู้ ปณ. .224... (ที่อยู่แสดงรายละเอียดด้านล่าง)  เปิดไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นโดยใช้แบบฟอร์ม เดียวกันเพื่อความสะดวก เพียงระบุให้ชัดเจนในช่องที่กำหนดไว้ว่าเป็น เครื่องเคลม หรือ เครื่องซ่อม

ทั้งนี้บริษัทฯ จะมี sticker แบบฟอร์ม ตู้ ปณ. 224… และแบบฟอร์มใบส่งสินค้าเคลมและซ่อมใหักับตัวแทนจำหน่ายทุกท่าน โดยทางตัวแทนจำหน่ายสามารถขอแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากพนักงานขายที่ดูแลท่าน หรือติดต่อได้ที่แผนกเคลมสินค้า และทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ผ่านทางไปรษณีย์ หรือฝากพนักงานขาย หรือแนบไปพร้อมกับการจัดส่งสินค้า โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามการประเมินราคาและติดตามสถานะเครื่องซ่อม

ติดต่อได้ที่ แผนกดูแลลูกค้าเครื่องซ่อม ฝ่ายบริการหลังการขาย

CallCenter: 0-2538-9666 หรือ

โทรศัพท์: 0-2538-7117 ต่อ 412

โทรสาร: 0-2538-0994