Cart:

0 item(s) - 0THB
ตะกร้ายังว่าง

อินโฟน ยินดีต้อนรับ

นโยบายการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า INFONE

การเคลมสินค้าของ INFONE

ทางบริษัทฯ ได้มีการกำหนดเงื่อนไขการเคลมสินค้าที่ของลูกค้าที่ซื้อสินค้า INFONE ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจาก Invoice การสั่งซื้อ ซึ่งลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจาก INFONE โดยตรงจำเป็นต้องส่งสินค้าเข้ามายังบริษัทฯ โดยตรง ไม่สามารถส่งผ่านศูนย์บริการรับ-ส่งเครื่องซ่อม INFONE ได้ นอกจากนี้ในการเคลมเฉพาะอุปกรณ์เสริม ภายใต้ระยะเวลาประกัน 6 เดือน ตัวแทนจำหน่ายต้องส่งสินค้าเข้ามายังบริษัทฯ โดยตรงเช่นกัน       

สินค้าที่ส่งเข้ามาเคลมกับบริษัทฯ จะมีขั้นตอนการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของสินค้า โดยสินค้าไม่มีการชำรุดจากการใช้งาน ร่องรอยขีดข่วน การดัดแปลง การซ่อมแซม หรือการพบคราบความชื้นกับตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือมาก่อน เมือสินค้าดังกล่าวอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถเคลมได้ บริษัทจะ

การซ่อมภายในระยะเวลาประกัน 1 ปี

บริษัทฯ จะตรวจสอบระยะเวลารับประกันจาก IMEI เครื่อง และ Sticker Warranty ที่ติดบนตัวเครื่องตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี อุปกรณ์ในชุด เช่น Battery, Charger, Small Talk หรือ อุปกรณ์ที่กำหนดเป็นชุดมาตรฐานทุกรายการ 6 เดือน (นับจากวอยย์รับประกันของร้านค้าหรือถ้าไม่มีติดมาจะนับตามวอยย์รับประกันของบริษัทฯ)ตามระยะเวลาอื่นที่บริษัทฯ กำหนด ฟรีค่าแรง และ ค่าอะไหล่

ยกเว้นความเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการผลิต เช่น การตก เปียกน้ำ มีรอยขีดข่วน แตก ตกหล่น หรือตรวจสอบพบว่าเครื่องถูกเปิดหรือ มีการซ่อมจากศูนย์บริการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์มาก่อนจะเข้าเงื่อนไขการซ่อมนอกระยะเวลาประกัน